ARAK BARAKI'A

Ongoing Project

2018-2020

12-3-19_Preformance_96.jpg
12-3-19_Preformance_65.jpg
12-3-19_Preformance_2.jpg

ערק ברקיע (2019) הוא פרוייקט בתהליך. חומרים מתוך גוף עבודות רחב יותר המתהווה לקראת תערוכה ב2020- חלקם הוצגו במחלקה בבצלאל, הר הצופים בתערוכת ביניים וחלקם עבודות סטודיו. מיצב קונסרוקציה פיסולי ממתכת, עבודת וידאו שהופקה בעזרת מיפוי תלת מימדי בטכנולגיית לייזר מתקדמת, רישומים ועבודות מיצג.

בשנתיים האחרונות ביטון מתעסקת בסביבות הקשורות במבני קבורה עתיקים בישראל והטקסים הנערכים בהם. במקומות הללו ישנה שפה אסתטית יחודית והם חובקים אנרגיה רוחנית-מטעינה עבור המאמינים.

...

עבודת הוידאו "מרחפת" מורכבת ממיפוי תלת מימד אינטראקטיבי, בו מבנה הקבורה, הכיפה והאמנית הופכים ליחידה דיגיטלית אחת שניתן להניע אותה לכל כיוון והם כמקשה אחת בחלל.

....

ביטון מחלצת את פעולת הסיבוב הטקסית הנשית הנהוגה בכיפת קבר יונתן בן עוזיאל שלפי האמונה, מזכה את המאמינה בסגולת זיווג, ומעלה שאלות בצומת שבין המרחב הרוחני לזה של האמנות: מה מקומו של החומר בחווייה הרוחנית וכיצד ניתן לכמת ערך - האם באמצעות מסה פיזית - מקומו של קבר הצדיק - או באמצעים חסרי חומריות ומלאי רוח ואמונה? מה בין ערק לרוח? או במילים אחרות: מה בין spirit ל- spirit? האם מרסל ביטון בפעולת הערק (מוגזמת אך מבוקרת להפליא) מבקשת להעלות באוב רוחות רפאים או שמה זהו עוז רוחה של האמנית העומד כאן למבחן? האם האמן הוא "free spirit "? ומה בין גבולות הגוף למלבושיו?

(חלקיטם מתוך טקסט שכתבה האמנית והמנחה תמרה מסל)

ARAK BARAKI'A. From: Mid Year Exhibition at Bezalel Academy of Arts, 2019. Photoghraphy: Yelena Kvetny

Studio advisors

& Instractors:

Eli Petel

Gil Marko- Shani

Tamara Messel

Assitance & Advicing:

Aniam Deri

Ester Malke Seruya

Lea Stainberger

Shifra Feigin

Bat Nadiv Avital

Photograpy Credits:

Yelena Kvetny

Creative Professionals:

Ella Mosseri 

Chen Sayag

David Mor

Eliran Elmakiyes

Performance Stylists:

Liad Mayra

Roi Assaraf

Evelin Mayra

More Thanks:

The curartor Lital Marcus Morin

Sergei Kadochnikov

Erez

Guy Markovitch

© 2020 Marcelle Tehila Bitton