קניין אישה קניין הליכה

קניין אישה. קניין הליכה.

ההרגל מרוקן את הפעולה מהמטען הרוחני שלה.

"הליכה בארץ ישראל"-בחינת האפשרות של "למלא" את פעולת ההליכה מחדש.