Bird Woman
Bird Woman
Bird Woman
Bird Woman
Bird Woman
Bird Woman

2015

Video

Bird Woman

וידאו 

אישה ציפור

08:51 min.

Exalted Taken Off
Shvi'it- Land Prorerty
תמונה ללא שם
Roots
Another Root
Marks
Marks
I am the bird,the heart and the crow

פרפורמנס & אינסטליישן

Performance

& Installation

The Land Property Series

סדרת קניין אדמה

2015-2017

GIF

Up, for the last time

למעלה, בפעם האחרונה

2016

Video

Beat

וידאו

פעימה

2016

וידאו 

& פרפורמנס

Video

& Performance

Can Someone Take This Woman Out, Please?

2017

Video

Code

וידאו 

2016

© 2020 Marcelle Tehila Bitton